Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Televízny klub nepočujúcich

Magazín pre sluchovo postihnutých spoluobčanov a ich blízkych, priateľov, ktorí rozumejú posunkovej reči.

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

V magazíne sa vyberieme na golfove ihrisko, presnejšie do areálu Golf Clubu Welten v Báči, kde organizujú aj kurzy golfu pre nepočujúcich. Porozprávame sa tu s niektorými, prečo sa rozhodli venovať tomuto športu a ako sa pripravujú tu na ihrisku. V ďalšej časti navštívime Základnú a materskú školu pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave na Drotárskej ulici, kde sa uskutočnil celoslovenský Deˇ%n detí pre deti so sluchovým postihnutím, Okrem detí sa stretli aj ich rodičia, pretože je pre nich veľmi dôležité aby sa stretávali, spoznávali sa a vzájomne komunikovali. Potom je to už o výmene skúseností a ďalšom vzdelávaní pri výchove nepočujúcich detí. Nakoniec sa pozrieme do bratislavského Rodinného centra Prešporkovo, kde sa konala akcia - čítanie s porozumením, kde pre deti pripravili rozprávky v posunkovom jazyku.

Archív - zvoľte dátum