Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Moja diagnóza (Zvládnuť cukrovku je veľká výzva)

Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Diabetes mellitus predstavuje jednu z najčastejších, najzávažnejších a ekonomicky najnáročnejších nevyliečiteľných chronických metabolických chorôb. Napriek pokroku vedy a techniky znamená náročný život plný nových skutočností, nutností, obmedzení, príkazov a zákazov. Objav inzulínu, ako najväčší pokrok v histórii diabetes mellitus, umožnil diabetikom žiť, ale neodstránil riziko vzniku akútnych a chronických komplikácií. Preto je dôležitá prevencia nielen vo forme cielených skríningových programov, ale aj dôsledného vzdelávania diabetikov a spoločnosti. Na pomoc prichádza aj nová generácia špecializovaných profesionálnych edukátoron, s ktorými sa zoznámime v dnešnej relácii.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 29.09. 17:55 Repríza
  • Štvrtok 30.09. 20:10
  • Streda 6.10. 17:55 Repríza