Moja diagnóza (Liečba pohybom, dotykom, teplom a láskou)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Na Slovensku žije mnoho mám a otcov, ktorí si na začiatku očakávaného rodičovstva museli vypočuť krutú diagnózu ich dieťatka aj s dodatkom, ktorý od základu zmení celý ich život. Poškodenie mozgu v dôsledku detskej mozgovej obrny, alebo vrodené či vývojové ochorenie pohybového aparátu môže totiž spôsobovať malým pacientom viacero kombinovaných následkov. Mnohé sa ukážu až časom, niektoré sa dajú liečiť a niektoré už s nimi „zostanú“ dokonca života. Sú to napríklad telesné postihy s obmedzením pohybových či zmyslových schopností, zraku, sluchu, hmatu, reči, narušenie komunikačných schopností, ale aj mentálne postihnutie a s ním poruchy intelektu, sústredenia či správania... Detská mozgová obrna - ako jedno z najčastejších ochorení nervového systému u detí patrí k diagnózam, pri ktorých súčasná medicína nedokáže liečiť prvotnú príčinu. Vie však efektívne liečiť následky a čím skôr sa začne, tým výraznejšie sa zlepší kvalita života dieťaťa... Rovnako tak aj deti s vrodeným či vývojovým postihnutím končatín, chrbtice, kĺbov a ich tkanív. Už 40 rokov skúseností odborníkov zo štátneho Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej potvrdzuje, že ich liečba je efektívna najmä vtedy, ak je intenzívna a komplexná. Úspešná je kombinácia rehabilitačnej, fyziatrickej, zdravotno-výchovnej, zážitkovej, logopedickej či klimatickej zložky. Výrazný je aj vplyv liečivej vody a pohybu, ďalej cvičení s liečebnými zvieratami - cansiterapia, hippoterapia alebo s využitím zážitkových a nácvikových miestností. No najdôležitejším v tomto komplexe je stále hlavne dotyk, a to nielen dotyk rúk fyzioterapeuta, ale aj dotyk srdcom, individuálny láskavý prístup a pochopenie lekárov, sestier a terapeutov.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Sobota 9.12. 12:15 Repríza
  • Pondelok 11.12. 21:05
  • Streda 13.12. 17:55 Repríza
  • Sobota 16.12. 12:15 Repríza