Moja diagnóza (Liečba pohybom, dotykom, teplom a láskou)

Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Na Slovensku žije mnoho mám a otcov, ktorí si na začiatku očakávaného rodičovstva museli vypočuť krutú diagnózu ich dieťatka aj s dodatkom, ktorý od základu zmení celý ich život. Poškodenie mozgu v dôsledku detskej mozgovej obrny, alebo vrodené či vývojové ochorenie pohybového aparátu môže totiž spôsobovať malým pacientom viacero kombinovaných následkov. Mnohé sa ukážu až časom, niektoré sa dajú liečiť a niektoré už s nimi „zostanú“ dokonca života. Sú to napríklad telesné postihy s obmedzením pohybových či zmyslových schopností, zraku, sluchu, hmatu, reči, narušenie komunikačných schopností, ale aj mentálne postihnutie a s ním poruchy intelektu, sústredenia či správania... Detská mozgová obrna - ako jedno z najčastejších ochorení nervového systému u detí patrí k diagnózam, pri ktorých súčasná medicína nedokáže liečiť prvotnú príčinu. Vie však efektívne liečiť následky a čím skôr sa začne, tým výraznejšie sa zlepší kvalita života dieťaťa... Rovnako tak aj deti s vrodeným či vývojovým postihnutím končatín, chrbtice, kĺbov a ich tkanív. Už 40 rokov skúseností odborníkov zo štátneho Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej potvrdzuje, že ich liečba je efektívna najmä vtedy, ak je intenzívna a komplexná. Úspešná je kombinácia rehabilitačnej, fyziatrickej, zdravotno-výchovnej, zážitkovej, logopedickej či klimatickej zložky. Výrazný je aj vplyv liečivej vody a pohybu, ďalej cvičení s liečebnými zvieratami - cansiterapia, hippoterapia alebo s využitím zážitkových a nácvikových miestností. No najdôležitejším v tomto komplexe je stále hlavne dotyk, a to nielen dotyk rúk fyzioterapeuta, ale aj dotyk srdcom, individuálny láskavý prístup a pochopenie lekárov, sestier a terapeutov.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Štvrtok 18.08. 13:35 Repríza
  • Piatok 19.08. 13:25 Repríza
  • Pondelok 22.08. 13:30 Repríza
  • Utorok 23.08. 13:45 Repríza
  • Streda 24.08. 13:40 Repríza
  • Štvrtok 25.08. 13:30 Repríza
  • Piatok 26.08. 13:30 Repríza