Tour de France 2022
Tour de France 2022

Moja diagnóza (Covid 19 a cievne komplikácie)

Príbeh jednej diagnózy a cesty k jej uzdraveniu.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Môže to postretnúť každého z nás. Jedného dňa si vaše zdravie napriek všetkému vyberie dovolenku a dozviete sa svoju diagnózu. Všetko ostatné sa stane vedľajším. Chcete vedieť iba, aké máte možnosti, no najmä, ako to zvládli iní... Vírusové infekčné ochorenie Covid-19 je stále neznámou. Spôsobuje cytokínovú búrku, ktorej nežiadúca aktivácia zrážania krvi významne zvyšuje riziko výskytu hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie. Rozmanitosť ochorenia priblížime na príbehu pani Ľudmily, ktorej pri ťažkom priebehu pomohlo dobré vedenie všeobecným lekárom, riedenie krvi a kyslíková terapia. Pán Marek mal zase na vzdory ľahkého priebehu pľúcnu embóliu a trombózu žilového systému dolných končatín a pani Magdaléna pri vysokých teplotách a hnačkách čelila obojstrannému zápalu pľúc a trombu v aorte. Našťastie aj na takéto prípady je tu odbor cievnej medicíny – angiológia, ktorá pomáha pri zachraňovaní najvážnejších prípadov.

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Piatok 1.07. 20:13 Repríza
  • Pondelok 4.07. 13:35 Repríza
  • Streda 6.07. 13:35 Repríza
  • Štvrtok 7.07. 13:20 Repríza
  • Piatok 8.07. 13:30 Repríza
  • Piatok 8.07. 20:10 Repríza
  • Pondelok 11.07. 13:30 Repríza