Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Slovenský panteón (Cyril a Metod)

Príbehy osobností, ktoré formovali dejiny Slovenska.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Nenarodili sa na Slovensku, ale aj tak patria medzi najvýznamnejšie osobnosti našej histórie. Slovanskí apoštolovia, solúnski bratia Cyril a Metod pôsobili na území Veľkej Moravy v 9. storočí, kam boli vyslaní byzantským kráľom Michalom III na žiadosť kniežaťa Rastislava. Ten sa snažil získať politickú podporu na ustálenie moci a pomoc v boji o nezávislosť spod franskej moci. Konštantín, zdatný filozof, vytvoril nové písmo, hlaholiku, a ako prvý preložil do slovanského jazyka časti Biblie a texty bohoslužieb. To, že boli bratia i šikovnými diplomatmi, dokázali pri jednaní s pápežom, ktorý uznal ich základné požiadavky: založenie školy vedenej Metodom, ktorá znamenala začiatok éry rozvoja slovanského písomníctva, vysvätenie slovanských učeníkov a uznanie tzv. staroslovienčiny ako štvrtého kresťanského liturgického jazyka.

Archív - zvoľte dátum