Športová televízia
Športová televízia

Kanonizácia Jána Pavla II. a Jána XXIII.

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Svätá omša na Kvetnú nedeľu s palmovou procesiou z Námestia sv. Petra vo Vatikáne za účasti pápeža Františka. Na Kvetnú nedeľu si veriaci procesiou v úvode bohoslužby pripomínajú slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalema, ktorému zástupy ľudí vyšli v ústrety. Prestierajúc na cestu svoje plášte a mávajúc ratolesťami volali: Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Súčasťou bohoslužby slova je spev pašií - príbeh zajatia, mučenia a smrti Ježiša Krista, keď tí, ktorí mu volali na slávu vzápätí - paradoxne- žiadali jeho smrť ukrižovaním. , Svätá omša na Kvetnú nedeľu s palmovou procesiou z Námestia sv. Petra vo Vatikáne za účasti pápeža Františka. Na Kvetnú nedeľu si veriaci procesiou v úvode bohoslužby pripomínajú slávnostný príchod Ježiša Krista do Jeruzalema, ktorému zástupy ľudí vyšli v ústrety. Prestierajúc na cestu svoje plášte a mávajúc ratolesťami volali: Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Súčasťou bohoslužby slova je spev pašií - príbeh zajatia, mučenia a smrti Ježiša Krista, keď tí, ktorí mu volali na slávu vzápätí - paradoxne- žiadali jeho smrť ukrižovaním.

Archív - zvoľte dátum