SNP – neznáma história (Fenomén našej minulosti)

Streda 9.07.2014 20:05

Cyklus diskusných relácii k 70. výročiu SNP

Načítava sa prehrávač...

Fenomén našej histórie - sa zaoberá SNP z pohľadu historickej udalosti našich dejín, ktorá bola v minulosti účelovo interpretovaná. Práve tento úsek našich dejín mal a má toľko interpretov ako žiadna iná oblasť slovenských národných dejín. Preto kľúčové etapy života slovenskej spoločnosti v rokoch 1939 -1945 tvoria obsah jednotlivých častí nášho televízneho cyklu. V úvodnej časti hľadáme odpovede na príčiny ideologickej dezinterpretácie v minulosti, ako aj to, kde sa najvýraznejšie prejavila. PhDr. Ivan Kamenec, CSc. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Marek Syrný, PhD. – historik, Múzeum SNP Banská Bystrica Mgr. Norbert Kmeť, CSc. – politológ, Ústav politických vied SAV Bratislava , Fenomén našej histórie - sa zaoberá SNP z pohľadu historickej udalosti našich dejín, ktorá bola v minulosti účelovo interpretovaná. Práve tento úsek našich dejín mal a má toľko interpretov ako žiadna iná oblasť slovenských národných dejín. Preto kľúčové etapy života slovenskej spoločnosti v rokoch 1939 -1945 tvoria obsah jednotlivých častí nášho televízneho cyklu. V úvodnej časti hľadáme odpovede na príčiny ideologickej dezinterpretácie v minulosti, ako aj to, kde sa najvýraznejšie prejavila. PhDr. Ivan Kamenec, CSc. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Marek Syrný, PhD. – historik, Múzeum SNP Banská Bystrica Mgr. Norbert Kmeť, CSc. – politológ, Ústav politických vied SAV Bratislava

Archív - zvoľte dátum