SNP – neznáma história (Vznik štátu)

Načítava sa prehrávač...

Archív - zvoľte dátum

SNP - Neznáma história Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Vznik štátu - obdobie vzniku Slovenského štátu v kontexte medzinárodných súvislostí a objasnenie príčin vzniku a existencie. PhDr. Michal Schvarc, PhD. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Stanislav Mičev, PhD. – historik, riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. – historik, Univerzita P. J. Šafárika, Košice , SNP - Neznáma história Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Vznik štátu - obdobie vzniku Slovenského štátu v kontexte medzinárodných súvislostí a objasnenie príčin vzniku a existencie. PhDr. Michal Schvarc, PhD. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Stanislav Mičev, PhD. – historik, riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. – historik, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Archív - zvoľte dátum