SNP – neznáma história (Odveta za Povstanie)

Cyklus diskusných relácii k 70. výročiu SNP
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Odveta za Povstanie- venujeme obdobiu po vojenskej porážke Povstania a následným represáliám, ktoré boli odvetou za prejavenie odporu voči nemeckej nacistickej okupácii. Na Slovensku zavládol dovtedy nepoznaný teror a bezprávie. Nemecké vojská účtovali s chytenými povstalcami, partizánmi, ich sympatizantmi, ale aj nevinným obyvateľstvom vrátane žien a detí. Človek zahnaný do kúta prebúdza v sebe psychické stavy a robí činy, ktorých by sa za podmienok normálneho života nikdy nedopustil . Štatistiky obetí sa dajú spracovať, čo sa dialo v mysliach vrahov aj obetí sa rekonštruuje len ťažko. Ak má mať história ja praktický význam, tak práve preto, aby zamedzila opakovaniu takýchto udalostí. Táto časť sa nakrúcala priamo v prostredí osady Kalište, ktorá bola vypálená fašistami v marci 1944. PhDr. Michal Schvarc, PhD. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Stanislav Mičev, PhD. – historik, riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica PhDr. Jozef Čuha – psychológ, Banská Bystrica , Cyklus diskusných relácií o mýtoch, spoločensko-politických súvislostiach a dopadoch významnej historickej udalosti našich dejín -SNP na životy ľudí a celej spoločnosti. Odveta za Povstanie- venujeme obdobiu po vojenskej porážke Povstania a následným represáliám, ktoré boli odvetou za prejavenie odporu voči nemeckej nacistickej okupácii. Na Slovensku zavládol dovtedy nepoznaný teror a bezprávie. Nemecké vojská účtovali s chytenými povstalcami, partizánmi, ich sympatizantmi, ale aj nevinným obyvateľstvom vrátane žien a detí. Človek zahnaný do kúta prebúdza v sebe psychické stavy a robí činy, ktorých by sa za podmienok normálneho života nikdy nedopustil . Štatistiky obetí sa dajú spracovať, čo sa dialo v mysliach vrahov aj obetí sa rekonštruuje len ťažko. Ak má mať história ja praktický význam, tak práve preto, aby zamedzila opakovaniu takýchto udalostí. Táto časť sa nakrúcala priamo v prostredí osady Kalište, ktorá bola vypálená fašistami v marci 1944. PhDr. Michal Schvarc, PhD. – historik, Historický ústav SAV Bratislava PhDr. Stanislav Mičev, PhD. – historik, riaditeľ Múzea SNP Banská Bystrica PhDr. Jozef Čuha – psychológ, Banská Bystrica

Archív - zvoľte dátum