Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Gorazda

Pontifikálna sv. omša z púte k sviatku sv. Gorazda a jeho spoločníkov v Gorazdove, ktorú pri príležitosti XXI. festivalu Gorazdov Močenok celebruje vojenský ordinár SR Mons. František Rábek.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Tohtoročný festival kresťanských divadelníkov Gorazdov Močenok sa koná pri oslavách 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Močenok a v rámci osláv 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Súčasťou osláv je tradičná púť po ceste solúnskych bratov do Nitry, po ktorej pútnici odovzdajú festivalové posolstvo nitrianskemu biskupovi Viliamovi Judákovi. Na oslave v Gorazdove sa zúčastnia aj cyklisti zo Slovenského orla. Poslaním festivalu je šíriť úctu k svätému Gorazdovi, ktorému sv. Metod pred svojou smrťou zveril pastoráciu našich predkov. Slovenský slavista profesor Ján Stanislav určil Gorazdovo za rodisko sv. Gorazda. , Tohtoročný festival kresťanských divadelníkov Gorazdov Močenok sa koná pri oslavách 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Močenok a v rámci osláv 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Súčasťou osláv je tradičná púť po ceste solúnskych bratov do Nitry, po ktorej pútnici odovzdajú festivalové posolstvo nitrianskemu biskupovi Viliamovi Judákovi. Na oslave v Gorazdove sa zúčastnia aj cyklisti zo Slovenského orla. Poslaním festivalu je šíriť úctu k svätému Gorazdovi, ktorému sv. Metod pred svojou smrťou zveril pastoráciu našich predkov. Slovenský slavista profesor Ján Stanislav určil Gorazdovo za rodisko sv. Gorazda.

Archív - zvoľte dátum