Sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Gorazda

Nedeľa 28.07.2013 09:30

Pontifikálna sv. omša z púte k sviatku sv. Gorazda a jeho spoločníkov v Gorazdove, ktorú pri príležitosti XXI. festivalu Gorazdov Močenok celebruje vojenský ordinár SR Mons. František Rábek.

Načítava sa prehrávač...

Tohtoročný festival kresťanských divadelníkov Gorazdov Močenok sa koná pri oslavách 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Močenok a v rámci osláv 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Súčasťou osláv je tradičná púť po ceste solúnskych bratov do Nitry, po ktorej pútnici odovzdajú festivalové posolstvo nitrianskemu biskupovi Viliamovi Judákovi. Na oslave v Gorazdove sa zúčastnia aj cyklisti zo Slovenského orla. Poslaním festivalu je šíriť úctu k svätému Gorazdovi, ktorému sv. Metod pred svojou smrťou zveril pastoráciu našich predkov. Slovenský slavista profesor Ján Stanislav určil Gorazdovo za rodisko sv. Gorazda. , Tohtoročný festival kresťanských divadelníkov Gorazdov Močenok sa koná pri oslavách 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Močenok a v rámci osláv 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Súčasťou osláv je tradičná púť po ceste solúnskych bratov do Nitry, po ktorej pútnici odovzdajú festivalové posolstvo nitrianskemu biskupovi Viliamovi Judákovi. Na oslave v Gorazdove sa zúčastnia aj cyklisti zo Slovenského orla. Poslaním festivalu je šíriť úctu k svätému Gorazdovi, ktorému sv. Metod pred svojou smrťou zveril pastoráciu našich predkov. Slovenský slavista profesor Ján Stanislav určil Gorazdovo za rodisko sv. Gorazda.

Archív - zvoľte dátum