Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Pontifikálna sv. omša

Pontifikálna sv. omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Každoročné plenárne zasadanie predsedov európskych biskupských konferencií sa tento rok uskutoční v Bratislave, pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Na stretnutí sa biskupi budú venovať téme "Boh a štát. Európa medzi laicitou a laicizmom." Predsedovia európskych biskupských konferencií diskutovať o tom, do akej miery sú náboženstvo a Boh skutočnosťami, ktoré krajiny európskeho kontinentu uznávajú, rešpektujú a aktívne zahŕňajú do svojich ústav, právnych systémov i života celej spoločnosti. "Cirkev sa snaží o dobro človeka. Chce, aby mal k dispozícii všetko, čo je potrebné pre jeho komplexný rozvoj i pre napredovanie celej spoločnosti, v ktorej žije. Vždy chceme neúnavne poukazovať na túto skutočnosť," hovorí Duarte da Cunga, generálny sekretár CCEE a pokračuje: "Hlboké socio-ekonomicko-kultúrne zmeny, ku ktorým v súčasnosti dochádza, podkopávajú eticko-morálny rozmer ľudského konania a celej spoločnosti. Snažia sa nahradiť náboženstvo laicizmom, ktorý sa však akoby stával novým, štátnym náboženstvom - len s prívlastkom "moderné a demokratické". Lenže štát a spoločnosť, ktoré sa nevedia otvoriť pre absolútno, sú odsúdené na upadnutie do praktického individualizmu, v ktorom sa túžba jednotlivca stáva normou, a to aj na úkor dobra druhých, či záujmu celého spoločenstva. Človek hlboko v sebe nesie zakorenenú túžbu po absolútne. "Zdravá laicita" - alebo pozitívna laicita - sa Boha neobáva, a teda, i keď dodržuje princíp oddelenia štátu a náboženských inštitúcií, nebráni prítomnosti náboženstiev vo verejnej oblasti. V tomto zmysle nie sú pre ňu náboženstvo a Boh prekážkou, ale pomocou pre dosiahnutie dobra jednotlivca a i celej spoločnosti." /Výňatky z informácií TK KBS/ , Každoročné plenárne zasadanie predsedov európskych biskupských konferencií sa tento rok uskutoční v Bratislave, pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Na stretnutí sa biskupi budú venovať téme "Boh a štát. Európa medzi laicitou a laicizmom." Predsedovia európskych biskupských konferencií diskutovať o tom, do akej miery sú náboženstvo a Boh skutočnosťami, ktoré krajiny európskeho kontinentu uznávajú, rešpektujú a aktívne zahŕňajú do svojich ústav, právnych systémov i života celej spoločnosti. "Cirkev sa snaží o dobro človeka. Chce, aby mal k dispozícii všetko, čo je potrebné pre jeho komplexný rozvoj i pre napredovanie celej spoločnosti, v ktorej žije. Vždy chceme neúnavne poukazovať na túto skutočnosť," hovorí Duarte da Cunga, generálny sekretár CCEE a pokračuje: "Hlboké socio-ekonomicko-kultúrne zmeny, ku ktorým v súčasnosti dochádza, podkopávajú eticko-morálny rozmer ľudského konania a celej spoločnosti. Snažia sa nahradiť náboženstvo laicizmom, ktorý sa však akoby stával novým, štátnym náboženstvom - len s prívlastkom "moderné a demokratické". Lenže štát a spoločnosť, ktoré sa nevedia otvoriť pre absolútno, sú odsúdené na upadnutie do praktického individualizmu, v ktorom sa túžba jednotlivca stáva normou, a to aj na úkor dobra druhých, či záujmu celého spoločenstva. Človek hlboko v sebe nesie zakorenenú túžbu po absolútne. "Zdravá laicita" - alebo pozitívna laicita - sa Boha neobáva, a teda, i keď dodržuje princíp oddelenia štátu a náboženských inštitúcií, nebráni prítomnosti náboženstiev vo verejnej oblasti. V tomto zmysle nie sú pre ňu náboženstvo a Boh prekážkou, ale pomocou pre dosiahnutie dobra jednotlivca a i celej spoločnosti." /Výňatky z informácií TK KBS/

Archív - zvoľte dátum