Ambulancia (Záchrana končatiny pomocou kmeňových buniek)

Sprievodca svetom zdravotníckych informácií
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Toto vydanie relácie je venovaná tematike záchrany nedokrvenej končatiny z dôvodu poškodených ciev či už diabetom alebo inou ischémiou. Často ide o vážne defekty najmä na dolných končatinách kedy sa noha „otvorí“ a tkanivo odumiera z dôvodu slabého prekrvenia. Neraz hrozí amputácia končatiny... Špičkový angiológ Doc. MUDr. Juraj Maďarič., PhD. aplikáciou kmeňový buniek revitalizuje cievy, čím dochádza k prekrveniu končatiny a predíde sa strate končatiny. Toto riešenie je na experimentálnej úrovni, a v podmienkach súčasnej angiológie sa aplikuje až po neuspokojivom priebehu inej liečby, či v situácii ak už nie je možné angiochirurgické riešenie, ako napríklad by pass, alebo angioplastiky (balkónkovanie stentovanie. Docent Maďarič so svojím tímom už zachránil končatinu viacerým slovenským pacientom, s tromi z nich vás zoznámime aj osobne...

Archív - zvoľte dátum

Reláciu najbližšie vysielame

  • Streda 28.09. 17:30 Repríza
  • Streda 5.10. 17:30 Repríza
  • Streda 12.10. 17:30 Repríza