Športová televízia
Športová televízia

Národná púť na sviatok svätých Cyrila a Metoda

Priamy prenos.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

Slávnostná svätá omša zo Svätoplukovho námestia v Nitre pri príležitosti Celonárodných osláv príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Na žiadosť kniežaťa Rastislava byzantský cisár Michal III. posiela na Veľkú Moravu dvoch učencov zo Solúna, Konštantína zvaného Filozof a jeho staršieho brata Metoda. Prichádzajú v roku 863 aby tu šírili kresťanstvo a kultúru. Prv ako odišli na misiu Konštantín zostavil pre Slovanov písmo - hlaholiku, ide o predchodkyňu cyriliky, písma, ktoré sa nazvalo podľa rehoľného mena Konštantína - Cyril. Do staroslovienčiny preložili celú liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť Biblie. Bol to významný počin, keďže bohoslužby sa slúžili v tom čase len v troch jazykoch: gréčtine, hebrejčine a latinčine. V roku 868 pápež Hadrián II. vyhovel požiadavke vierozvestov a povolil slúžiť liturgiu v reči ľudu. Na našom území založili školy, v ktorých sa vyučovali grécke vedy, písmo, teológia a kandidáti na kňazstvo. Sv. Cyril a Metod patria k najvýznamnejším osobnostiam našich dejín. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave sa spája skutočný rast starých Slovákov v písomníctve, vo vzdelanosti, kultúre a zavedením zrozumiteľného jazyka do staroslovenskej liturgie. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 Svätý Otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.

Archív - zvoľte dátum