TV Archív

Dvojka

Klasické lyžovanie - MS 2021
13:10 - 14:39
Klasické lyžovanie - MS 2021

Šport

Ženy – 10 km voľne

O programe
Regina
16:20 - 16:59
Regina

Publicistika

O programe
Večera s Havranom
21:53 - 23:00
Večera s Havranom

Publicistika

Modernita odzrkadľuje hlbokú schopnosť ľudských spoločnosti sebareflexie a schopnosti posudzovať svoj vlastný vývoj alebo ho dokonca ovládať. Slovensko je vonkajšími znakmi modernou krajinou, no stali…

O programe
Klubtúra
23:02 - 23:59
Klubtúra

Road trip Klubtúra približuje realitu života kultúrnych priestorov, klubov, hudobníkov, obslužného personálu a celého organizmu, ktorý tento segment kultúry v sebe zahŕňa. Michal Kaščák a Martin Valih…

O programe