Športová televízia
Športová televízia

TV Archív

Dvojka

Ekumennická bohoslužba
10:00 - 11:31
Ekumennická bohoslužba

Ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov z kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave.

O programe
Televízny posol
12:59 - 13:27
Televízny posol

Publicistika

Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika. Vianočné Balíčky zo Slovenska do Srbska. Biblia pre nepočujúcich – p…

O programe