Športová televízia
Športová televízia

TV Archív

Jednotka

Dedovizeň
14:00 - 14:26
Dedovizeň

Publicistika

Frédéric Miskiewicz pochádza z francúzskeho mesta neďaleko Paríža. Narodil sa slovenskej mame a otcovi z druhej generácie poľských prisťahovalcov. Na Slovensko prišiel v roku 1995, aby si zlepšil jazy…

O programe
Peniaze
22:08 - 22:31
Peniaze

Publicistika

O programe

Dvojka

Od prameňa - Rusínsky
08:32 - 08:58
Od prameňa - Rusínsky

Publicistika

Od prameňa - divákom priblížime v súvislostiach od vzniku až po súčasnosť históriu jednotlivej národnostnej menšiny, národnostnej hudby, zvykov, tradícií, významné osobnosti národnostného života a lok…

O programe
Regina
16:15 - 16:54
Regina

Publicistika

O programe
Večera s Havranom
23:18 - 00:24
Večera s Havranom

Publicistika

Jozef Cíger Hronský - významný slovenský spisovateľ ale aj predstaviteľ ľudáckeho režimu. Ako sa máme pozerať na kontroverzné postavy slovenských dejín, akú mieru citlivosti uplatňovať pri ich hodnote…

O programe
Klubtúra
00:28 - 01:26
Klubtúra

Klubtúra približuje realitu života kultúrnych priestorov, klubov, hudobníkov, obslužného personálu a celého organizmu, ktorý tento segment kultúry v sebe zahŕňa. Martin Valihora a Michal Kaščák vám v…

O programe