Dvojka Zobraziť celý program

SK DEJINY
20:10 - 21:55
SK DEJINY

Diskusia bude orientovaná na zložité obdobie slovenských dejín od vypuknutia SNP až po Februárové udalosti v r. 1948, keď sa zavŕšil prechod z jednej totality do druhej. Renomovaní českí a slovenskí h…

Správy RTVS
00:32 - 01:20
Správy RTVS