MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

TV Archív

Dvojka

SK DEJINY
20:10 - 21:55
SK DEJINY

Publicistika

Diskusia bude orientovaná na zložité obdobie slovenských dejín od vypuknutia SNP až po Februárové udalosti v r. 1948, keď sa zavŕšil prechod z jednej totality do druhej. Renomovaní českí a slovenskí h…

O programe