MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

TV Archív

Jednotka

Hurá do záhrady
17:42 - 18:11
Hurá do záhrady

Publicistika

V tomto diely Hurá do záhrady budeme realizovať záhradu, ktorej druhové a farebné zloženie rastlín prispôsobíme obkladu domu. Bol navrhnutý podľa belgického vzoru a vyzerá, ako by bol celý obkladaný…

O programe

Dvojka

Na rybách - Petrov zdar
08:56 - 09:22
Na rybách - Petrov zdar

Publicistika

Televízna relácia "Na rybách – Petrov zdar" je magazín určený, nie len, pre všetkých rybárova a ich priaznivcov; ale aj pre milovníkov prírody a jej ochrancov. Jednoznačne pre nás platí: "Ak relax - …

O programe
Test magazín
09:27 - 09:37
Test magazín

Publicistika

Dron môže byť hračka pre dospelých alebo tiež užitočný nástroj na snímanie záberov z výšky. Testovali sme preto tie, ktoré je možné použiť na natáčanie videa a ktoré už nespadajú do najlacnejšej ceno…

O programe
Evanjelické služby Božie z Hlbokého
10:00 - 11:18
Evanjelické služby Božie z Hlbokého

Slávnostné služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Hlbokom.

O programe
Televízny posol
13:31 - 13:57
Televízny posol

Publicistika

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Opera Hrad prepevný. Výstava vzácnych tlačí v kežmarskom lýceu k 500. výročiu reformácie. Konferencia o evanjelickom biskupo…

O programe