Jednotka Zobraziť celý program

Zázračný ateliér
07:59 - 08:24
Zázračný ateliér

Úsmev ako dar
11:35 - 12:50
Úsmev ako dar

35.ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar zviditeľňuje problematiku detí žijúcich bez rodičov a snaží sa napĺňať moto, aby každé dieťa malo svoju rodinu. Úsmev na tvárach detí dokáže vyč…

Zem spieva vianočne
20:35 - 21:45
Zem spieva vianočne

Zem zaspieva aj na Vianoce! Moderátori S hudbou vesmírnou sa vydajú na úchvatnú cestu po svete, za slovenskými rodinami žijúcimi v zahraničí, aby im priniesli kúsok Slovenska pod vianočný stromček. Na…

Polnočná sv. omša
00:00 - 01:09
Polnočná sv. omša

Vigília Narodenia Pána z Kostola sv. Vincenta de Paul vo Farnosti Bratislava - Prievoz v Ružinove. "V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa…