Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

TV Archív

Jednotka

Dedovizeň
13:53 - 14:20
Dedovizeň

Publicistika

Aj Slováci žijúci v Rumunsku majú svoje školy s vyučovacím jazykom slovenským. Navštívili sme ich v rumunských obciach Bodonoš, Boromlak a Varzaľ. Rudolf Dočolomanský, otec hereckej legendy Michala Do…

O programe
Letecké nešťastia a ich tajomstvá
22:29 - 23:19
Letecké nešťastia a ich tajomstvá

Dokument

Táto séria skúma vyšetrovanie leteckých nešťastí po celom svete. S pomocou rozhovorov s vyšetrovateľmi, svedeckých výpovedí, dramatizovaných scén, dokumentárnych záberov sa tvorcovia tejto série snaži…

O programe

Dvojka

Regina
16:20 - 16:59
Regina

Publicistika

O programe
Do kríža
22:04 - 22:57
Do kríža

Publicistika

Slovenská umelecká scéna prechádza v poslednom období výraznou transformáciou, mladí umelci sú viac angažovaní, aktivistickí, umenie sa politizuje. Prečo k tomu dochádza, je to vítaný vývoj a dobieham…

O programe