Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

TV Archív

Jednotka

Hurá do záhrady
17:42 - 18:11
Hurá do záhrady

Publicistika

Publicisticko-vzdelávací cyklus pre všetkých, ktorí sa vo svojom voľnom čase radi venujú záhrade. Ponúka nielen nové trendy a zaujímavé riešenia v záhrade okrasnej, ale aj rady a praktické riešenia v…

O programe

Dvojka

Televízny klub nepočujúcich
11:15 - 11:41
Televízny klub nepočujúcich

Publicistika

Zavítame do Nórska, kde sa od roku 1967 koná festival kultúry nepočujúcich. Je to medzinárodné, kultúrne a spoločenské podujatie pre nepočujúcich a nedoslýchavých z celého sveta. Program festivalu je …

O programe
Orientácie
12:22 - 12:46
Orientácie

Publicistika

7. septembra sme sa rozlúčili s emeritným biskupom Mons. Štefanom Vrablecom, ktorý zomrel vo veku 92 rokov. Pohrebnú sv. omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave celebroval Stanislav Zvolenský, b…

O programe
Slovo
20:17 - 20:22
Slovo

Publicistika

Príhovor evanjelického farára Mgr. Jána Janča, seniora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na Slovensku. 15. nedeľa po Svätej Trojici.

O programe