Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

TV Archív

Jednotka

Zázračný ateliér
08:15 - 08:41
Zázračný ateliér

Vzdelávanie

Zábavný program pre najmenšieho diváka, ktorý vďaka šikovnosti a kreativite moderátorov učí deti najrôznejším zručnostiam v oblasti záhradníctva, varenia, výtvarnej a inej tvorivosti, otvára priestor …

O programe
Hurá do záhrady
17:45 - 18:16
Hurá do záhrady

Publicistika

Publicisticko-vzdelávací cyklus pre všetkých, ktorí sa vo svojom voľnom čase radi venujú záhrade. Ponúka nielen nové trendy a zaujímavé riešenia v záhrade okrasnej, ale aj rady a praktické riešenia v …

O programe

Dvojka

Na rybách - Petrov zdar
08:42 - 09:08
Na rybách - Petrov zdar

Publicistika

Televízna relácia "Na rybách – Petrov zdar" je magazín určený, nie len, pre všetkých rybárova a ich priaznivcov; ale aj pre milovníkov prírody a jej ochrancov. Jednoznačne pre nás platí: "Ak relax - …

O programe
Test magazín
09:13 - 09:22
Test magazín

Dramatika

Test letných pneumatík nám každoročne pripravuje nejedno prekvapenie. Rok 2018 nie je výnimkou. Dokonca sa objavilo zlyhanie, ktoré sa v teste pneumatík neobjavuje len veľmi vzácne. Okrem toho sú skla…

O programe
Slovo
09:50 - 09:59
Slovo

Publicistika

Príhovor rímskokatolíckeho kňaza doc. Thdr. Štefana Mordela, PhD., farára farnosti svätého Antona v Kline na Orave k Nedeli Dobrého pastiera.

O programe
Odpust na sv.Juraja v Slovinkách
09:59 - 11:52
Odpust na sv.Juraja v Slovinkách

Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho v gréckokatolíckom chráme sv. veľkomučeníka Juraja v Slovinkách pri príležitosti odpustovej slávnosti. Hlavným celebrantom bude vladyka Milan Chautur CSsR, košický…

O programe