Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

TV Archív

Jednotka

Hurá do záhrady
17:44 - 18:14
Hurá do záhrady

Publicistika

Publicisticko-vzdelávací cyklus pre všetkých, ktorí sa vo svojom voľnom čase radi venujú záhrade. Ponúka nielen nové trendy a zaujímavé riešenia v záhrade okrasnej, ale aj rady a praktické riešenia v …

O programe

Dvojka

Orientácie
09:28 - 09:55
Orientácie

Publicistika

V jubilejnom roku Prešovskej eparchie, ktorý je slávnosťou pre celú Gréckokatolícku cirkev na našom území, si pripomenieme jednu z najvýznamnejších osobností Gréckokatolíckej cirkvi na našom území bla…

O programe
Slovo
09:55 - 09:59
Slovo

Publicistika

Príhovor evanjelického farára na Svätodušnú nedeľu.

O programe
Svätá liturgia z odpustu v Michalovciach
09:59 - 12:01
Svätá liturgia z odpustu v Michalovciach

Archijerejská svätá liturgia pri príležitosti eparchiálnej odpustovej slávnosti Zostúpenia Svätého Ducha z Baziliky minor pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. Hlavný celebrant vladyka Milan Ch…

O programe
 Hallelujah
21:17 - 22:21
Hallelujah

Benefičný koncert Hallelujah pripravilo Občianske združenie Prešovská gotika . Jedným z hlavných cieľov organizátora je pomôcť pri záchrane vzácneho historického Svätomikulášskeho organa v Konkatedrál…

O programe