MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Prieskum Median: RTVS má najobjektívnejšie spravodajstvo

Prieskum Median: RTVS má najobjektívnejšie spravodajstvo

Podľa posledného prieskumu agentúry Median SK má najobjektívnejšie televízne spravodajstvo verejnoprávna RTVS. V období medzi júlom a septembrom ho označilo za najviac objektívne 24% respondentov, čo prinieslo verejnoprávnej televízii prvenstvo medzi celoplošnými vysielateľmi.

Televízne spravodajstvo RTVS zaznamenalo v očiach divákov výrazný posun v objektívnosti. V období od 27. 6. 2016 do 18. 9. 2016 až 24% respondentov na otázku „Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“ odpovedalo, že je to práve verejnoprávna RTVS. Oproti rovnakému obdobiu v roku 2012 to znamená nárast až o 11,5%. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 15,5% respondentov sa k otázke nevedelo vyjadriť.V období medzi júlom a septembrom 2016 označilo televízne spravodajstvo RTVS za najviac objektívne až 24% respondentov. Zdroj: Median SK.

„Ambícia stať sa najobjektívnejším spravodajstvom bola pred pár rokmi pre nás vzdialeným cieľom a ilúziou. Dnes sme tento cieľ dosiahli a mne neostáva nič iné, len vysloviť slová vďaky. Je to obrovské zadosťučinenie za našu prácu v spravodajstve. Poďakovanie za dôveru patrí našim divákom a poslucháčom. Prirodzene tiež ďakujem svojim kolegom, pretože to nie je iba zásluha generálneho riaditeľa, toto je zásluha tímovej práce a všetkým vzdávam veľký hold,“ povedal Václav Mika, generálny riaditeľ RTVS.


Zdroj: Median SK.

Terénny zber dát prebiehal v termíne od júla do septembra náhodným kvótnym výberom. Prieskumu verejnej mienky zameraného na spravodajstvo v slovenských televíziách sa zúčastnilo 2 081 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.


Dáta a informácie v článku su uvedené na základe prieskumu agentúry Median SK.

Živé vysielanie ??:??

Televízia