MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Potvrdené: RTVS má opäť najobjektívnejšie spravodajstvo

Potvrdené: RTVS má opäť najobjektívnejšie spravodajstvo

Aktuálny prieskum agentúry Median SK ukázal, že verejnoprávna RTVS má opäť najobjektívnejšie televízne spravodajstvo.

V období medzi januárom až marcom 2017 odpovedali respondenti v prieskume nezávislej agentúry Median SK na otázku „Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo?", pričom až 25,5% z nich uviedlo verejnoprávnu RTVS. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu.


Vyhodnotenie aktuálneho prieskumu vnímania objektívnosti televízneho spravodajstva. Zdroj: MEDIAN SK

Pre RTVS to znamená opätovný návrat na prvú priečku vo vnímaní objektivity spravodajstva, keďže v prieskume, ktorý prebiehal od septembra do decembra 2016 sa verejnoprávny vysielateľ umiestnil na druhom mieste.

Vnímanie objektivity spravodajstva RTVS podľa tohto dlhodobého prieskumu rastie už viac ako 5 rokov. V januári až marci 2013 ako najobjektívnejšie spravodajstvo RTVS vyhodnotilo 15,8% respondentov, čo v porovnaní s aktuálnym prieskumom predstavuje nárast o takmer 10% a oproti obdobiu v roku 2012 to znamená nárast až o 11,5%.


Vývoj najobjektívnejšieho spravodajstva od r. 2011 do r. 2017. Zdroj: MEDIAN SK

„Nie je to pre mňa veľké prekvapenie, skôr jasné potvrdenie toho, ako vnímajú spravodajstvo RTVS naši diváci a poslucháči. Vďaka patrí im a, prirodzene, aj mojim kolegom," uviedol k výsledkom aktuálneho prieskumu generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.


Doplňujúce informácie:
Terénny zber dát prebiehal v termíne január až marec 2017 kvótnym výberom. Respondenti tvoria reprezentatívnu vzorku populácie SR podľa údajov ŠÚ SR. Prieskumu verejnej mienky zameraného na spravodajstvo v slovenských televíziách sa zúčastnilo 2.038 respondentov vo veku 14 až 79 rokov. Metodológia zberu: osobné rozhovory (metóda „face-to-face", tzv. „PAPI") /cca 70% vzorky/ a samostatné vyplnenie webdotazníka respondentom (metóda „self-complete CAWI", respondenti zaradení do prieskumu na základe regrutácie osobným rozhovorom, telefonicky príp. naregrútovaním z iných prieskumov) /cca 30% vzorky/.

Živé vysielanie ??:??

Televízia