MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

MEDIAN SK: RTVS stále lídrom v objektívnosti spravodajstva

MEDIAN SK: RTVS stále lídrom v objektívnosti spravodajstva

Prieskum sa uskutočnil v období od apríla 2017 do 25. júna 2017 na vzorke 2 125 respondentov, ktorí odpovedali na otázku Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo?", pričom až 25,9% z nich uviedlo verejnoprávnu RTVS. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu.


Zdroj: Median SK

Pre RTVS to znamená udržanie si pozície lídra v tomto parametri a v porovnaní s výsledkami prieskumu z januára až marca 2017 aj posilnenie percentuálneho podielu respondentov, ktorí spomedzi všetkých televízií na Slovensku vyhodnotili televízne spravodajstvo RTVS ako najobjektívnejšie.

„Obhájenie pozície lídra v objektivite spravodajstva nás mimoriadne teší a súčasne motivuje k tomu, aby sme aj naďalej intenzívne hľadali nové, atraktívne spravodajské formáty," uviedol k výsledkom aktuálneho prieskumu generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.


Zdroj: Median SK

V medziročnom porovnaní uvedeného obdobia (apríl-jún 2016/2017) vzrástol aj záujem divákov o sledovanie spravodajstva RTVS, keď hlavné Správy RTVS zaznamenali 10% nárast sledovanosti a podiel na trhu sa zvýšil z 15,3% na 16,7% (zdroj dát PMT/TNS.SK; cieľová skupina divákov starších ako 12 rokov).

Živé vysielanie ??:??

Televízia