ĎAKUJEME víťazom novinárskej ceny

Články

ĎAKUJEME víťazom novinárskej ceny

12. 07. 2019 12:24

Mená víťazov Novinárskej ceny 2018 sú už niekoľko týždňov známe. Cieľom prestížnej súťaže, ktorá už 15 rokov predstavuje fórum kvalitnej žurnalistiky pre novinárov aj verejnosť, je upriamiť pozornosť na kvalitnú prácu novinárov a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky.

Sme radi, že aj RTVS má medzi víťazmi svojich zástupcov. Ďakujeme všetkým novinárom, ktorí si svoju neraz neľahkú úlohu plnia zodpovedne a na vysokej profesionálnej úrovni. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Kompletný zoznam víťazov -  http://novinarskacena.sk/vitazi-2018

Víťazné príspevky RTVS:

Prierezové kategórie

Najlepší regionálny alebo regionálne odvysielaný príspevok
Iveta Vaculová | Beseda s Petrou Balogovou | RTVS - Rádio Regina Východ

Archív: Hosť Rádia Regina - Petra Balogová

IMG_20180118_095955_692.jpg

Audiovizuálna žurnalistika

Najlepší rozhovor, beseda, diskusia
Oľga Baková, Tomáš Kaminský, Ľubica Stanek, Andrea Horečná, Ondrej Starinský | Silná zostava: Ako zvládnuť inakosť | RTVS

Archív: Silná zostava: Ako zvládnuť inakosť?

Najlepší investigatívny príspevok
Ivan Brada | Reportéri RTVS: Podarení nominanti | RTVS

Najlepšia reportáž
Ladislav Ďurkovič | Reportéri RTVS: Únos vietnamského podnikateľa | RTVS

Živé vysielanie
??:??

Televízia