Listy z vnútorného azylu III

Články

Listy z vnútorného azylu III

04. 09. 2019 10:14

Otvorenie výstavy sa uskutoční v pondelok 9. septembra 2019 o 17.00 v Galérii Slovenského rozhlasu, Mýtna 1 v Bratislave.

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková - Kocianová
Hudobný hosť: Mgr. Rastislav Šipoš, husľový virtuóz
Prednes básní: Mgr. Martina Straková, PhD.

Výstava potrvá do 28. septembra 2019
Pondelok - piatok 12.00 - 17.00

V plynutí časového horizontu, ktorý ubieha neuveriteľne rýchlo, sa po dvoch rokoch (2017) rozhodli členky nášho najstaršieho umeleckého spolku Umeleckej besedy slovenskej (UBS) založenej v roku 1921 v Bratislave /určitá časť spriaznených generačných osobností/, predstaviť odbornej i laickej verejnosti kolektívnym úspešným výstavným salónnym projektom Listy z vnútorného azylu III., ktorého tradícia je písaná už od roku 2004. Na súčasnej výstave svoju komornú maliarsku tvorbu v rôznych výtvarných technikách s mnohorakou námetovou skladbou predstavia už renomované slovenské autorky pani Květoslava Fulierová, Běla Kolčáková, Mária Fükö, Zuzana Bobovská Bošková, Emília Hodásová (poznamenávam, že je organizátorkou aj predchádzajúcej výstavy Listy z vnútorného azylu II. v roku 2017 v kurátorskej koncepcii Barbory Ružovej).

Ďalej svoju maliarsku tvorbu predstavia Ľudmila Chrenková-Hofmannová, Elena Kľúčiková, Oľga Plačková, Zlatica Jurisová-Plešková, Anna Porubovičová, Katarína Polgáryová, Petra Štefanková a poľská maliarka Bernadetta Stępień, ktorá je tiež členkou UBS v Bratislave. Ako hosťky si prizvali pani Líviu Kožuškovú a Tatianu Gáborovú.

Priatelia, naše umelkyne nie iba tie, ktoré sa dnes prezentujú, ale i ostatné členky UBS, použijem známu frázu, zrejú ako víno. Dôkazom vystavujúcich autoriek sú ich artefakty z posledného tvorivého obdobia. V tomto ročníku sa rozhodli do tohto projektu medzi seba prizvať i najnovšiu a najmladšiu členku UBS sochárku a poetku Luciu Huňady. Povedala by som, že načrieť do hĺbky svojej duše, vnútorného intímneho sveta v ktorom sme samy v sebe skryté, skrytý, hľadáme útočiská i východiská v klbku životných situácií a peripetií. Odozvou vo vlastnom vnútornom azyle nachádzame vzácne odpovede. Odpovede úprimné, katarzné.

Vážení priatelia umenia, autentické rukopisné výpovede prezentovaných autoriek nie sú únikom pred realitou, ale hľadaním pozitív, estetických a umeleckých hodnôt v dnešnom uponáhľanom svete. Dodala by som, že svet výtvarného umenia je nabitý - izmami. Na tieto svetové trendy dokázala naviazať už v prvej polovici 20. storočia pani Ester Martinčeková Šimerová (1909 - 2005), ktorá bola členkou nášho spolku. Výrazne posunula hranice slovenského výtvarného umenia v abstraktnom smerovaní slovenskej výtvarnej scény. V tomto roku si pripomíname 110. výročie jej narodenia. Jej osobnosť i tvorba patria do Zlatého fondu slovenského kultúrneho dedičstva v oblasti výtvarného umenia.

V závere použijem citát osobnosti mne vzácnej, ktorú som mala možnosť stretávať a komunikovať s ňou v nitrianskom prostredí MUDr. Pavlom Straussom (1912 - 1994) slovenským filozofom a spisovateľom, ktorý sa k umeniu vyslovil nasledovne: „Pravé umenie je vždy forma dôkladnosti - v tom, sa podobá vede. Je vždy problémom tvrdej úprimnosti - v tom sa podobá etike. Je vždy aktom túžby - v tom sa podobá náboženstvu. Je vždy rozhodnutím - v tom sa podobá smrti." A umenie, ktoré vnímame na súčasnej výstave je ozaj to pravé, úprimné a profesionálne. Rozdávajúce pozitíva i estetično.

PhDr. MARTA HUČKOVÁ KOCIANOVÁ

Živé vysielanie
??:??

Televízia