RTVS získala ocenenie Senior Friendly

RTVS získala ocenenie Senior Friendly

Ocenenie Senior Friendly získala RTVS za špeciálne informačné a vzdelávacie programy vysielané pre seniorov. Súťaž s týmto názvom, ktorá už štyri roky oceňuje ústretový prístup firiem organizácií a inštitúcií k seniorom, organizuje Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a Občianske združenie Bagar.

Zámerom súťaže je okrem iného upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k tejto sociálnej skupine.

„RTVS sa v rámci svojich televíznych a rozhlasových programových služieb systematicky venuje aj starším divákom a poslucháčom, pričom dôraz kladie na premyslenú dramaturgiu. Vysiela pre nich množstvo dokumentárneho, zábavného, hudobného či dramatického programu, ako i pravidelné magazíny,“ poznamenal riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Václav Staškovič, ktorý prevzal ocenenie za RTVS.

Poukázal tiež na to, že RTVS ako najväčší mediálny dom na Slovensku má veľa zamestnancov nad 50+. „Snažíme sa využiť ich pracovný a intelektuálny potenciál v prospech celej firmy, ako aj na odovzdávanie skúseností mladším kolegom.“

Organizátori súťaže Senior Friendly zároveň upozorňujú na dôležitosť podpory aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce. „Medzi starými a mladými je bariéra, a to v podobe negatívnych postojov, v podobe možno iného spôsobu komunikovania. Sú tu technologické rozdiely v komunikácii a najväčším nepriateľom je čas. Čas nájsť si zo strany mladých na tých starších,“ konštatovala Lívia Matulová Osvaldová, riaditeľka Klubu Luna Senior Friendly.

RTVS do jesennej vysielacej štruktúry zaradila novinku Stará škola, ktorej hlavnou myšlienkou je práve prekonávanie rozdielov medzi miléniovou generáciou „Y“ a seniormi. Diváci si ju môžu pozrieť každý utorok večer na Jednotke. V novej docushow spojili svoje sily tínedžeri s dôchodcami, aby dokázali, čo môžu spoločne dosiahnuť a čo všetko sa môžu od seba vzájomne naučiť.

Hlavné ocenenia Senior Friendly organizátori udeľovali v kategóriách: miestne a regionálne samosprávy, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, stredné spoločnosti a podniky a veľké spoločnosti a podniky, v ktorej získala ocenenie tiež RTVS.

Živé vysielanie ??:??

Televízia