Nový dokument k výročiu smrti sv. košických mučeníkov

Nový dokument k výročiu smrti sv. košických mučeníkov

Tento rok uplynulo 400 rokov od smrti troch košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckeho, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil v roku 1995 za svätých. RTVS nakrútila o ich živote a práci unikátny dokument Narodení pre nebo. Diváci Dvojky si ho budú môcť pozrieť v premiére v nedeľu 24. novembra o 21:45.

Štúdio RTVS Košice v unikátnom pôvodnom dokumente Narodení pre nebo približuje kľúčové udalosti zo života troch kňazov - ostrihomského kanonika Marka Križina a jezuitských kňazov Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckeho, ktorí za vernosť pápežovi a katolíckej cirkvi neváhali dať to najcennejšie. Ich krátky život a mučenícka smrť sa odohrávajú na pozadí historických udalostí 17. storočia - 30 ročnej vojny, stavovských povstaní v Uhorsku i náboženských bojov medzi protestantmi a katolíkmi.

Silvia Košťová, režisérka dokumentu: „Príbeh troch svätých košických mučeníkov je silný príbeh o vernosti. O vernosti troch obyčajných mladých mužov, ktorých osud privial pred 400 rokmi do Košíc a ktorých neobyčajná sila ducha a hlboká viera vyniesla do neba. Mnohí, ktorí prechádzajú centrom metropoly východu ani netušia, aké beštiálne mučenie sa tam, na mieste dnešného Premonštrátskeho kostola Najsvätejšej Trojice, kedysi udialo. Práve preto vznikol dokument Narodení pre nebo, aby ľudia konečne po 400 rokoch spoznali životný i posmrtný príbeh košických mučeníkov, aby spoznali ich bolesť, ich zázraky, ich skutočné tváre, ich svedectvo aj ich odkaz. Je to prvý dokument s hranými scénami, ktorý sa o košických mučeníkoch na Slovensku nakrútil."

Narodeni pre nebo (2).jpg

Dokumentárny film sa popri živote košických mučeníkov zameriava aj na ich kult, úctu k nim po smrti a vysvetľuje dôvody, ktoré katolícku cirkev viedli ku kanonizácii kňazov. V dokumente účinkujú historici doc. Ivan Chalupecký, prof. Peter Zubko, archivár jezuitov Milan Hudaček, antropologička Silvia Bodoriková a cirkevné autority - emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč a košický metropolita Bernard Bober.

 

Živé vysielanie ??:??

Televízia