Vyhlásenie RTVS

Vyhlásenie RTVS

RTVS od minulého týždňa čelí zavádzajúcim tvrdeniam v súvislosti s informovaním o súkromných telefonátoch medzi Andrejom Dankom a Alenou Zsuzsovou. Tvrdenia o tom, že RTVS sa tejto kauze venovala nedostatočne a v menšej miere ako ostatné médiá, nevychádzajú z reálnych faktov. Pravdou je, že RTVS sa predmetnému telefonátu rozsiahlo venovala na viacerých plochách tak v televíznom ako aj v rozhlasovom vysielaní. Tému sme priniesli v Rádiožurnále, v hlavnom televíznom spravodajstve, v Správach a komentároch, v televíznych Ranných správach, v krátkych správach Rádia Slovensko, na Facebooku Správy RTVS a opäť v hlavnom spravodajstve televízie, v Správach a komentároch a v diskusnej relácii O 5 minút 12. Priestor na reakciu dostali aj mnohí politici. RTVS sa podobne ako iné médiá rozhodla nevenovať úplným intímnym detailom rozhovoru, ktoré sa netýkali výkonu verejnej moci. Nezaznamenali sme, že by obsah telefonátu mal politický charakter a teda, že by bol daný verejný záujem na jeho podrobnom zverejnení.

Rovnako sa nezakladá na pravde to, že RTVS neodvysielala v Rádiožurnále pripravenú reportáž. Žiadna totiž nachystaná nebola. Keďže predmetná telefonická komunikácia sa týkala čisto súkromnej sféry politika, z ktorej nevyplýval verejný záujem na zverejnení jej obsahu, tak sa v Rádiožurnále odvysielala len širšia správa s vyjadrením hovorcu predsedu NR SR. Reakcie politikov k danej téme sme priniesli na druhý deň v niekoľkých komplexných materiáloch.

Mrzí nás, že kritika nášho spravodajstva v poslednom období vychádza často zo skreslených údajov, ako tomu bolo napríklad v správe Transparency International Slovensko. TIS vo svojej analýze nazvanej „Po TASR pomáha Rezník Dankovi aj v RTVS" argumentovala nadprácou v prospech SNS tým, že RTVS si v spravodajstve nedovolila zopakovať scénu s bozkávaním výložiek. Táto udalosť sa však neudiala za súčasného manažmentu, ale za vedenia Václava Miku. Rovnako poukázala na to, že sme hlavnú spravodajskú reláciu 16. októbra 2019 nezačali reportážou o zverejnení zvukového záznamu Gorily, pričom na dlhšie spracovanie sme divákov upozornili, ale TIS už nezmienila fakt, že sme informáciu o nahrávke odvysielali vo všetkých spravodajských reláciách televízie a rozhlasu z prvej pozície a že túto tému sme podrobne rozoberali aj v Správach a komentároch. Na tieto nezrovnalosti a selektovanie faktov RTVS upozornila nielen TIS, ale aj médiá, ktoré však naše argumenty odignorovali.

S RTVS nemá žiadny politik či politická strana nadštandardné vzťahy a k spracovávaniu každej informácie pristupuje RTVS mimoriadne zodpovedne pri zachovávaní objektivity, vyváženosti, plurality názorov a po dôkladnom overení faktov a zdrojov. Z tohto dôvodu odmietame tvrdenia, že o aktivitách Andreja Danka informujeme iba v pozitívnom duchu, zmierlivo a vytvárame exkluzívny priestor na prezentovanie jeho politických návrhov. Médiá na potvrdenie tohto faktu uvádzali reláciu Z prvej ruky, vysielanú 11. apríla 2019, kde v diskusii podľa nich nemal Andrej Danko názorového ani politického oponenta. V tejto súvislosti sa Rada pre vysielanie a retransmisiu zaoberala podnetom, či sa RTVS nedopustila nedodržania povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov. Rada zastavila správne konania bez konštatovania porušenia tejto povinnosti. Dôkazom toho, že RTVS nemá voči Andrejovi Dankovi nadštandardný prístup je aj kritická reportáž o jeho rigoróznej práci. Ako prvé médium sme našli záznam o nej na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a zverejnili ho.

Namieste nie je ani výčitka, že RTVS pozitívne a účelovo informuje o oficiálnych návštevách predsedu parlamentu v zahraničí. Keďže sme verejnoprávne médium, redaktori sprevádzajú troch najvyšších ústavných činiteľov na ich oficiálnych cestách, a preto rovnako informujeme o aktivitách prezidentky SR a predsedu vlády.

Nie je pravdivé ani ďalšie tvrdenie, že spravodajstvo RTVS stráca dôveryhodnosť a nie je objektívne. Odborná štúdia Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a najnovší prieskum agentúry MEDIAN SK ukazujú presný opak. Spravodajstvo RTVS diváci považujú za najobjektívnejšie a najdôveryhodnejšie na Slovensku. Podľa výskumu katedry politológie patrí spravodajstvo RTVS medzi najsledovanejšie zdroje informácií, a zároveň je jednoznačne najdôveryhodnejšie. Zistenia predmetného výskumu potvrdzujú, že spravodajstvo RTVS sa snaží napĺňať svoju verejnú funkciu najmä cez neutrálny a vecný štýl informovania bez použitia emočne zafarbeného jazyka či obrazového materiálu a bez používania špecifických rámcov.

Celej krajine a občanom by veľmi prospelo, keby sa politici zo všetkých táborov a niektorí novinári zdržali neopodstatnených útokov proti verejnoprávnej RTVS, ktorá si plní svoje povinnosti a orientuje sa na nestranné a objektívne informovanie koncesionárov presne v súlade so štatútom a zákonom o RTVS," uzavrel šéf spravodajstva RTVS Vahram Chuguryan.

Živé vysielanie ??:??

Televízia