Dôležité usmernenia pre vysluhovanie sviatosti zmierenia

Články

Dôležité usmernenia pre vysluhovanie sviatosti zmierenia

09. 04. 2020 10:24

Na základe usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky nie je organizovanie veľkých veľkonočných spovedí pre celé obce či farnosti povolené.

Vo výnimočných prípadoch (mimoriadnych, neodkladných) je povolená individuálna spoveď, ktorú je možné vykonať len:

 1. Ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení

 2. Pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede (nie je možné, aby na 1 termín sa dostavilo viac osôb)

 3. Na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických opatrení

 4. Sv. prijímanie nie je možné vložiť do úst, ale do ruky

Osoba žiadajúca o individuálnu spoveď musí poskytnúť pravdivé informácie o tom, či:

 • príznaky respiračnej infekcie (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie)

 • bola v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 (v období kratšom ako 14 dní)

 • jej bola nariadená samoizolácia jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva

 • jej bola nariadená karanténa jej všeobecným lekárom a ešte pretrváva

 • je liečená pre COVID-19 v domácnosti

 • v prípade predchádzajúceho ochorenia na COVID-19 je už vyliečená a má negatívny laboratórny výsledok

Na prístupných a označených miestach pre prípad potreby nutné zabezpečiť v priestoroch spovede:

 • alkoholový dezinfekčný prostriedok

 • jednorazové vreckovky

 • vhodný bezdotykový odpadkový kôš (vložené nie jedno ale dve igelitové vrecká) na likvidáciu použitých vreckoviek

Pri spovedi je nutné:

 • používať osobné ochranné prostriedky (rúško, rukavice)

 • dodržiavať osobnú a respiračnú hygienu - správny postup pri kašľaní, smrkaní a kýchaní

 • dodržiavať dištančnú vzdialenosť najmenej 2 metre od inej osoby, napr. asistenta

Prečítajte si celé znenie nariadenia.

Viac informácií o koronavíruse a nových opatreniach sa dozviete aj na našom webe www.rtvs.sk/koronavirus.


Súvisiace články

Vysielanie bohoslužieb počas Veľkej noci na RTVS

RTVS pridáva vysielanie bohoslužieb v televízii aj rozhlase

Praktické kontakty pre seniorov

Živé vysielanie
??:??

Televízia