Roztrhla sa hudáčkovi struna

Streda 8.05.2019


Vhodné pre všetkých Audio komentár

Hudobno-tanečný film, ktorý na MTF Dublin 1967 získal Bronzovú harfu.

Nájdete nás na Facebooku