MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Roztrhla sa hudáčkovi struna

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Hudobno-tanečný film, ktorý na MTF Dublin 1967 získal Bronzovú harfu.
Hudobno-tanečný film, emotívna spomienka malého chlapca na detstvo. (MTF Dublin 1967 - Bronzová harfa)