Tour de France 2022
Tour de France 2022

Mam'zelle Nitouche

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Voľné spracovanie slávnej operety v ktorej ide o dvojníctvo s prekvapujúcim koncom.
Pôvodný televízny muzikál na hru M. Meilhaca a M. Millauda s hudbou Florimonda Hervého voľne spracoval Ľubomír Feldek. Slávna opereta Mam'zelle Nitouche vznikla pred viac ako sto rokmi v takzvanej krásnej epoche a dodnes si zachovala svoj pôvab. Ale isté aj preto, že sa do príbehu hry premietol osud samotného skladateľa Florimonda Hervého, konkrétne obdobie, kedy sa rozhodoval medzi kostolom a divadlom. Svätec Celestín - sveták Floridor, zbožná kláštorná chovanica Denisa - anjelik s čertom v tele, ale aj ďalšie postavy vťahujúce nás do prúdu premien a nových dobrodružstiev...