Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Nie si sama

Vhodné pre všetkých
Časť s názvom Ženská výpomocná bunka, ktorá radí ženám na materskej ako si takú ženskú výpomocnú bunku urobiť. Hovorí o tom na čo a k čomu slúžia materské centrá
Časť s názvom Ženská výpomocná bunka, ktorá radí ženám na materskej ako si takú ženskú výpomocnú bunku urobiť. Hovorí na čo a k čomu slúžia materské centrá a nakoľko je dôležité pre mladé začínajúce matky dostávať a vymieňať si informácie o výchove dieťaťa a o starostlivosti o dieťa.