50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Kraj sveta Istanbul

Televízny film nakrútený podľa predlohy Š. Králika.