Vivat Beňovský!

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
I.časť dobrodružno-historického seriálu.
Prvá časť sedemdielneho dobrodružno - historického seriálu o slovenskom rodákovi, dobrodruhovi, cestovateľovi a madagaskarskom kráľovi 18. sto- ročia. Mladý husársky poručík Móric Beňovský opustí bez vedomia svojich veliteľov Viedeň a náhli sa domov do Vrbového, aby obhájil svoje práva pred chamtivými švagrami, ktorí sa svojvoľne zmocnili jeho majetku. Dúfal v podporu šľachticov, ale nájde ju len u mladej zemianskej devy Anny Lentulayovej. Napriek tomu, že Anna je zasnúbená s jeho priateľom Tomášom Omachelom, zahorí k Móricovi láskou a chce s ním odísť. Móric to však odmieta a zúfalá Anna si berie život...