Vivat Beňovský!

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
III. časť dobrodružno-historického seriálu.
Móric Beňovský, švédsky poručík Wyndenblath a strážmajster Cypro sa so stotinou vojakov úskokom dostanú z obliehaného Krakova, aby pre hladujúce obyvateľstvo zadovážili obživu. Úlohu splnia, ale do obliehaného mesta sa už vrátiť nemôžu. Keďže Beňovský nesmierne túži uvidieť svojho prvorodeného syna i manželku, vydajú sa smerom na Spiš, na majetky Hanských. Cestou znovu stretnú Tomáša Omachela a jeho bandu, ktorú pri získavaní proviantu rozohnali, ale zanedlho i cárskych kozákov, ktorí ich zajmú a ako vojnových zajatcov ich deportujú do Kazane. S pomocou vzbúrených Tatarov ujdú do Petrohradu, odkiaľ chcú na holandskej lodi pokračovať do Anglicka. Tento úmysel im prekazí zradný kapitán, ktorý ich udá polícii. Súd odsúdi Beňovského, Omachela a Wyndenblatha do vyhnanstva na Kamčatku. Strážmajster Cypro, ktorý by sa ako jediný mohol vrátiť domov, presvedčí svojho pána, že ho na ďalekej ceste musí sprevádzať, nakoľko mu ešte neporozprával všetko o jeho najbližších.