Naveky mladý

Portrét posledného mužského potomka barónskeho rodu Ghillányovcov.