Revue Slovensko

Vhodné pre všetkých
Slovensko s ľudovou piesňou v roku 1988.