Zem spieva

Vhodné pre všetkých
Cyklus o slovenskej ľudovej piesni. Ľudové zvyky v tanci a speve zo Šariša.