Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Zem spieva

Vhodné pre všetkých
Cyklus o slovenskej ľudovej piesni. Hrá ľudová hudba Imricha Oláha z Klenovca. Rozhovor so 78-ročným Jánom Králikom, ktorý vyrába gajdy, hrá a spieva. Spievajú a tancujú "Palicový tanec" - ľudoví umelci z Rejdovej. Hrá ľudová hudba primáša Vojtecha Radiča, spieva Štefan Bobra a Štefan Šulek. "Odzemkový tanec" tancuje Pavol Bútor. Kokavský tanec "Šuchon". Na fujare hrá otec Kubinec so synom z Utekáča. Tanec na kolenách.