Alexander Matuška - Za a proti

Úvahy o literatúre s literárnym kritikom Alexandrom Matuškom.