Alexander Matuška - Za a proti

Vhodné pre všetkých
Úvahy o literatúre s literárnym kritikom Alexandrom Matuškom.