Hľadám, teda som

Vhodné pre všetkých
Lekár, spisovateľ a cestovateľ - Ivan Engler.
Mudr.Engler vedie Výskumný ústav prírodného lekárstva a venuje sa problematike ionizovanej terapie. Vysvetľuje princíp fungovania ionizovanej kyslíkovej komory, postupom lekárskeho výskumu prírodných metód liečby, v poslednej dobe výskumu vody.. Okrem odborných kníh napísal 5 románov, autobiografický: Doktor, ten Slovák, kde okrem osobných údajov popisuje aj mnoho liečebných postupov z prírodného lekárstva. 2.román Zlatá klietka zachytáva jeho mladosť, štúdiá, prácu na klinike. Tretí román Tara je z prostredia mondénnej švajčiarskej kliniky... za najväčšie šťastie v živote považuje život sám a miesto lásky v ňom.