Dominanty

Vhodné pre všetkých
Televízny dokument o jednej zo slovenských osád vo Vojvodine a jej významných rodákoch.
Dokument o živote a diele maliara Jozefa Bezáka na pozadí vidieckého života poznačeného kolektivizáciou v rokoch "budovania socializmu na Slovensku.