Boris a Brambor
Boris a Brambor

Zahraničný duchovný prenos

Slávnostná sv. omša z Vatikánu.