Zahraničný duchovný prenos

Slávnostná sv. omša z Vatikánu.